Termeni și Condiții privind prelucrarea datelor dvs. personale

Considerăm că este important să vă protejăm confidențialitatea și să fim deschiși cu privire la  modul în care utilizăm datele dumneavoastră personale.
Avem întotdeauna cea mai mare grijă de modul în care vă dezvoltați în cadrul comunității noastre, iar acest lucru se răsfrânge și asupra datelor dvs. personale.
Așadar, vă aducem  la cunoștință că am  modificat Termenii și Condițiile și informațiile privind Prelucrarea datelor cu caracter personal, conform  noului regulament nr.679/2016, aplicabil începând cu data de 25.05.2018.
Considerăm că este important să vă protejăm confidențialitatea și să vă informăm cu privire la  modul în care utilizăm datele dumneavoastră personale.

1.Principii de protecție a datelor

Colectarea datelor personale se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime ( prezentate la pct. 4)  Datele nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate;
Procesarea datelor personale se va face într-o maniera legală, corectă și transparentă;
Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

2. Datele personale

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau  identificabilă (persoană subiect).
Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legatură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

3. Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectăm pot include următoarele:
Numele și datele de contact (Colectăm  numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon și alte date de contact similare)

4. Scopul colectării datelor personale.

Noi colectăm email-ul dvs. pentru comunicări în scopuri de email marketing.
Noi colectăm emailul dumneavoastră pentru comunicări administrative legate de cursurile la care v-ați înscris.
Atunci când faceți o înscriere, noi colectăm numele, prenumele,CNP-ul și numărul de telefon pentru gestionarea și emiterea documentelor de certificare privind participarea și absolvirea cursurilor.
Atunci când faceți o înscriere noi colectăm datele de facturare numai în scopul respecterii prevederilor legale privind emiterea facturilor proforme și fiscale.
În funcție de materiale descărcate, de cursurile pe care le-ați achiziționat sau de intențiile enunțate explicit, desfășurăm campanii de email marketing pe profile de interes gen ”interes dezvoltare personală” sau un alt domeniu.
Datele colectate pot fi prelucrate în scopuri de interes legitim pentru a crea statistici care să ne permită să dezvoltăm noi servicii, să aducem anumite ajustări, sa luăm decizii de business mai bune sau să îndeplinim așteptările clienților sau potențialilor clienți la standarde cât mai înalte.

5. Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopul mai sus menționat.

6. Siguranța datelor tale personale

Vă ținem în siguranță datele personale, cu măsuri tehnice corespunzătoare, cu măsuri organizatorice adecvate, cu un nivel adecvat de securitate, împotriva prelucrării neautorizate, împotriva prelucrării ilegale, împotriva pierderii accidentale sau ilegale, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale; împotriva daunelor accidentale sau ilegale.

Vă mulțumim,
Psiholog Roxana Dana Mihăilescu

PRIN CITIREA ACESTUI DOCUMENT CONIRMAȚI CĂ AȚI LUAT LA CUNOȘTINȚĂ DE FAPTUL CĂ VĂ SUNT GARANTATE DREPTURILE PREVAZUTE DE LEGE, CONFORM NOULUI REGULAMENT nr.679/2016, aplicabil începând cu data de 25.05.2018.

Pentru întrebări sau detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa de email:

psiholog.roxana.mihailescu@gmail.com

Data Protection Officer
Tel: +40 726 291 491